Het logo van de Stichting Bridgebevordering Deurne stelt een bridgetafel voor met vier spelers die  hun armen over elkaars schouders hebben gelegd. Het symboliseert de vier Deurnese verenigingen die gezamenlijk staan voor deze stichting die zich bezig houdt met bridgepromotie in algemene zin en bijzondere activiteiten die de afzonderlijke verenigingen overstijgen. Zo organiseert zij  jaarlijks  in januari de Petazziedrive en op carnavalsmaandag de Peelstrekeldrive. In 2009 organiseerde zij de vijftiende en voorlopig laatste Deurnese kroegendrive met vele deelnemers uit binnen- en buitenland.

Geen kroegendrive in 2010 !!!

Na 15 buitengewoon goed geslaagd kroegendrives hebben wij besloten dat het (voorlopig althans) welletjes is.


                                               

                

Waar kom je nog meer te weten?


Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met een van de volgende personen:

Franklin Kater  (secretaris)                   06 53 14 08 80 of 

Gerard Langen (penningmeester)        06 22 95 04 62 of 

 

Een aan het secretariaat en wij informeren u over onze activiteiten.

 

Drie van de vier bridgeverenigingen in Deurne hebben een eigen website met informatie:

maandagavond: lokatie Vierspan; aanvang 20:00 uur (geen website)

dinsdagavond: Deurne '66

donderdagavond: Honneurs